close
چت
ندای مشاور

ندای مشاور

ندای مشاور
امروز چهارشنبه 26 مهر 1396
بخش گفتگوی عمومی فعال می باشد بخش گفتگوی عمومی فعال می باشد

آخرين ارسالي هاي انجمن

اعتماد بنفس و حرمت نفس

اعتماد بنفس و حرمت نفس
(Self Confidence and Self Esteem)
از: مگی میلر

مقدمه:
در سلسله مقالاتی که در پی خواهد آمد، در نظر دارم که ابزار و راه کارهائی را در اختیار شما پدران و مادران جوان قرار دهم که در دوران رشد کودکان خود با آن مواجه خواهید بود . بدون شک این نکات که حاصل تجارب پژوهشگران و اندیشمندان مربوط به این رشته هستند، و با توجه به مراحل رشد کودک در سنین مختلف، و با در نظر گرفتن توأم رشد جسمانی و نیازهای روانی آنها حاصل آمده؛ راهنمائی های ارزشمندی را در برابر ما قرار می دهند، و اگرچه راه حل همه معضلات نیستند، اما حداقل کمکی به افزایش دانائی و توانائی والدین، بخصوص مادران که معمولا بیشترین مسئولیت را در مسیر تکاملی کودکان بر عهده دارند؛ خواهند بود.

ما با شناخت دنیای کودک و مراحل رشد جسمانی و روانی او قادر خواهیم بود که به نیاز های لحظه ای او پاسخ مناسب داده، و او را انسانی سالمتر و تواناتر برای حضور در جامعه آماده نمائیم.
من در این مقاله ابتدا به تفاوت اعتماد بنفس و حرمت نفس و یا حرمت ذات می پردازم. سپس به پدیده اعتماد و مقایسه آن با بی اعتمادی، و بعد بترتیب به "مرحله کنجکاوی و گشت و گذار روانی" و "استقلال در مقابل شرم" خواهم پرداخت.