close
تبلیغات در اینترنت
عزت نفس

ندای مشاور

عزت نفس
امروز جمعه 31 خرداد 1398
... ...

آخرين ارسالي هاي انجمن

آشتی با خود

خودتان را دوست داشته باشید!

 

خود را دوست بدارید تا بتوانید دیگران را دوست داشته باشید، باید عیوب و نقاط ضعفی را که موجب ناتوانی و ضعف ما می‌شود شکار کرده و اعتماد به نفس‌مان را دوباره به دست آوریم...

دسته بندي: عزت نفس و اعتماد به نفس,

زمینه های تکوین عزت نفس

نحوه وعلل پیدایش تصویر خود وعزت نفس را باید در رابطه فرد با جامعه اش به ویژه در دوران پراهمیت کودکی ونوجوانی جستجوکرد.این رابطه را می توان به چند نوع بیان نمود که عبارتند از :

-          واکنش دیگران :مهم ترین منشا پیدایش تصویر خود و ارزش به خود رفتار و واکنش دیگران نسبت به فرد به خصوص کودک است.بسیاری از تحقیقات حاکی است که تصویر هر فرد از خود وابسته به تصویری است که دیگران از او داشته اند وحتی درحال حاضر هم تصویردیگران از یک فرد می تواند ... ارزیابی و تصویری را که او از خود دارد تغییر دهد.اگر اولیاء به کودک بگویند او باهوش و زرنگ است و امثال آن ، این نوع مفاهیم به تدریج قسمتی از هویت کودک می گردد ،بسیاری از روانشناسان این روند را " درونی کردن " نام نهاده اند که توسط آن کودک ،نگرش ها و واکنش های دیگران را جزئی از ارزش های درونی خود می نماید.

 

دسته بندي: عزت نفس و اعتماد به نفس,

مولفه های اساسی عزت نفس

پنج مولفه عزت نفس از دیدگاه جامع نگر " اینرونر" در ذیل مطرح شده است ،توصف موارد با استناد به عزت نفس بالا وپایین توسط بربا،1989(میر علی یاری ،1379)مطرح شده است:

تجاربی که کودک در راستای  هر مولفه به دست می آورد نقش اساسی را در ارزیابی از خود ایفا می سازد ،این فرایند ارزیابی ، قضاوت و توصیف های  درونی ازخود را میسر می سازد که عزت نفس نام می گیرد وبه منزله ی بیانیه ای در چگونگی احسا س کودک درباره خویش محسوب می شود. ...

دسته بندي: عزت نفس و اعتماد به نفس,

نظرات دانشمندان در مورد عزت نفس

نظریه های عزت نفس

- نظریه مازلو:
مازلو در ساسله مراتب نیازها ودر سطح سوم احترام به خود یا عزت نفس را قرار می دهد که مشتمل بر تمایل به شایستگی ، چیرگی، پیشرفت، توانمندی، کفایت،اطمینان ،استقلال و آزادی است .

زمانی که این نیازها ارضاء شود فرد احساس ارزشمندی ،توانایی ، قابلیت، مثمرثمر بودن و اطمینان می کند و چنانچه این نیاز ها برآورده نشود فرد احساس حقارت، درماندگی ،ضعف ودلسردی و نا امیدی می کند (مفتاح،1381 ). ... 

 

دسته بندي: عزت نفس و اعتماد به نفس,

شکل گیری و تحول عزت نفس

از عزت نفس به عنوان احساس ارزشمند بودن یاد شده که از مجموع افکار واحساسات ،عواطف وتجربیات خودمان در طول زندگی ناشی می شود واین احساس هم بر اساس آگاهی ها یا برداشت ها ی ما از خودمان است وآن هم به نوبه خود بیشتر ناشی از تجربه های اجتماعی ماست. ...

دسته بندي: عزت نفس و اعتماد به نفس,