close
تبلیغات در اینترنت
معیار های انتخاب همسر

ندای مشاور

معیار های انتخاب همسر
امروز جمعه 03 خرداد 1398
مشاوره عمومی مشاوره خصوصی

آخرين ارسالي هاي انجمن

معیار های انتخاب همسر

معيارهايي مشترك در انتخاب همسر

 

بايد توجه داشته باشيم كه معيار زندگي مشترك تنها زيبايي ظاهري نيست ، بلكه اخلاق و عفت و سازگاري نيز لازمه زندگي است . پس اگر به همراه زيبايي ، روحيه ي پاك انساني نباشد... ، اين زيبايي ، نيكو و پسنديده نخواهد بود و ازدواج با چنين زني سعادت و خوشبختي به بار نخواهد آورد .


در قسمت اول مطالبي در مورد ضرورت در نظر گرفتن ملاكها و معيارها درانتخاب همسر مطرح نموديم و اينك در ادامه مي خوانيم... بايد به خاطر داشته باشيم كه هدف اساسي از زندگي مشترك خانوادگي برخوردار شدن زن و مرد از صفا و صميميت است . به همين مناسبت زن و مرد بايد انگيزه ازدواج را بر محور امور معنوي قرار دهند ، نه امور مادي همانند زيبايي . زيرا اگرچه زيبايي زن ، خود يكي از عواملي است كه هر انساني به طور طبيعي جذب آن مي شود و اسلام نيز زيبايي زن را مورد توجه قرار داده است ، ولي اين به آن معني نيست كه انگيزه ازدواج تنها بر محور جمال و زيبايي دور بزند و امور اخلاقي و معنوي ناديده گرفته شود .

بايد توجه داشته باشيم كه معيار زندگي مشترك تنها زيبايي ظاهري نيست ، بلكه اخلاق و عفت و سازگاري نيز لازمه زندگي است . پس اگر به همراه زيبايي ، روحيه ي پاك انساني نباشد ، اين زيبايي ، نيكو و پسنديده نخواهد بود و ازدواج با چنين زني سعادت و خوشبختي به بار نخواهد آورد . امام جعفر صادق عليه السلام در اين باره مي فرمايد : هر گاه مردي زني را به خاطر زيبايي و ثروت به ازدواج خود در آورد ، سعادت و خوشبختي مرد موكول به همان امر خواهد بود و اگر مردي زني را به خاطر دينداري و تقوا به همسري برگزيند ، پروردگار متعال زيبايي و ثروت را نيز نصيب او خواهد كرد . رسول خدا ( ص) درباره اين گونه زيبايي هاي بي محتوا مي فرمايد : از ازدواج با خضراء دمن پرهيز كنيد ! سؤال شد كه خضراء دمن چيست ؟ آن حضرت فرمود : گل زيبايي كه در مزبله ها مي رويد . يعني زيبا چهره اي كه در كانون خانواده فاسد رشد يافته و به عبارت ديگر زيبا چهره اي كه در محيط آلوده به فساد و تباهي نشو و نما كرده است . آنچه كه در متن زندگي براي مرد ضرورت دارد اخلاق و سازگاري زن است و آنچه كه خانواده را خوشبخت مي كند حيا و عفت زن است ، نه زيبايي تنها .

به طور كلي آنچه كه محيط خانواده را سرشار از عشق و محبت مي كند ، رعايت اصول اخلاقي ، پاكدامني و پاي بندي به تقوا و درستي و راستي است . دختران و پسراني كه درصدد ازدواج هستند بايد دقيق باشند و ضمن توكل بر خدا تا حد ممكن بررسي هاي لازم را انجام دهند و بر مبناي معيارهاي اساسي و منطقي اقدام به ازدواج كنند . ناگفته نماند همان طور كه بررسي ها و دقت هاي منطقي ، لازم و ضروري است ، وسواس و شك و ترديدهاي بيش از حد معقول نيز نادرست و زيان آور است .

معيار و ملاك هاي مشترك در انتخاب همسر

1- اصالت خانوادگي : اولين و اساسي ترين معيار براي انتخاب همسر اعم از زن و مرد ، اصالت خانوادگي است . كلمه اصالت از اصل گرفته شده و اصل به معناي ريشه است . يعني دختر و پسر از خانواده هايي باشند كه داراي اصل و ريشه هستند . دختر و پسر بايد در خانواده هايي رشد يافته باشند كه در آنها پدر و مادري عاقل و دلسوز با همه وجود در رشد و تعالي فرزند كوشيده باشند ، نه خانواده هايي كه زن و مرد ، خانه و كودكان را به حال خود رها كرده و به دنبال گردش و تفريح خود بوده اند و يا مرداني كه بدون دليل موجهي همسران متعددي گرفته اند و فرزندان خود را به حال خود رها كرده اند . در خانواده هاي اصيل ، پدران و مادران مي كوشند از نظر اخلاقي و رفتاري براي فرزندان خود نمونه و الگو باشند و بدون ترديد پدر و مادر صالح از نظر ارثي نيز سرمايه هاي بس گرانبهايي را به فرزندان خود انتقال مي دهند . دختر و پسري كه در يك خانواده اصيل رشد مي يابند ، سجاياي اخلاقي را از پدر و مادر خود به ارث مي برند و در برخورد با دشواري ها و سختي هاي زندگي هرگز از جاده درستي و راستي خارج نمي شوند . به عبارت ديگر پايبندي به آبرو و حيثيت ، آنان را از انحراف باز مي دارد .

2- ايمان و دين داري : پايبندي به اصول آيين اسلام يكي از عوامل خوشبختي خانواده است . دختر و پسري كه ديندار واقعي باشند از انجام بسياري از اعمال خلاف خودداري مي كنند ، زيرا پايبندي به دين آنان را از انجام اعمال حرام و خلاف باز مي دارد . دين عاملي دروني است كه هميشه همراه افراد است و آنان را از ارتكاب اعمال خلاف انساني باز مي دارد ؛ در حالي كه قانون يك عامل بيروني است و طبعاً تأثيرات عامل بيروني در حد ايمان نيست . به همين مناسبت وقتي از پيشوايان ديني سؤال مي شد كه با چه گروهي بايد ازدواج كرد ؟ در پاسخ مي فرمودند : بر تو باد ازدواج با افراد متدين . يعني سعي كن با همسري ازدواج كني كه ديندار باشد ، زيرا دينداري عامل قوي و استواري است كه در بسياري از موارد ، انسانها را از لغزش ها و ارتكاب اعمال خلاف باز مي دارد .

3- اخلاق نيكو : ناگفته نماند كه زندگي زن و مرد در محيط خانوادگي احتياج به اخلاق دارد ، زيرا تنها در پرتو قانون نمي توان زندگي كرد و همه انبياء نيز به خاطر زنده كردن اصول اخلاقي مبعوث شده اند . رسول اكرم (ص) خود مي فرمود : همانا برانگيخته شدم تا مكارم اخلاق را بين مردم زنده كنم . در محيط خانوادگي ، زن و مرد هر دو بايد اصول اخلاقي از قبيل نرمي و ملايمت ، گذشت و سازگاري و عفو و اغماض را رعايت كنند و هر گاه يكي از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود ، بلافاصله به عذرخواهي پرداخته ، از ستيزه جويي و جدال جداً خودداري كند ، زيرا ستيزه جويي صميميت ها را از بين برده ، دشمني و نفاق را جايگزين آنها مي كند . بديهي است كه طرف مقابل هم بايد عذر و پوزش شخص خطاكار را پذيرا شود . علي عليه السلام مي فرمايد : بدترين مردم كساني هستند كه عذر ديگران را پذيرا نمي شوند . وقتي مردم از رسول خدا مي پرسند كه دختران خود را به ازدواج چه افرادي در آورند ؟ آن حضرت در پاسخ مي فرمايد : كسي كه اخلاقش نيكو و ديندار باشد . نكته جالب آن كه ايشان حُسن خلق را بر دينداري مقدم مي دارند. لازم به يادآوري است كه با مطالعه و بررسي روحيات پدر و مادر تا حدودي مي توان به خوش اخلاقي پسر و دختر پي برد .

4- رعايت اصول كفويت : در تركيبات شيميايي ، دو عنصري كه با يكديگر تركيب مي شوند هر قدر از نظر هويت وجودي به يكديگر نزديكتر باشند تركيب آن دو استوارتر و عميق تر انجام خواهد شد و اگر بين دو عنصر تقارن و پيوندي وجود نداشته باشد، تركيب ، سست و لرزان است و پس از زمان كوتاهي از بين خواهد رفت . بنابراين براي اين كه پسر و دختر به ازدواج استواري دست يابند ، هر دو بايد اصول كفويت و همانندي را در ابعاد سني ، جسمي ، روحي و رواني ، فرهنگي و علمي رعايت كنند . به عبارت ديگر دختر ديندار بايد با شخص ديندار ازدواج كند . زيرا ديندار و بي دين به طور طبيعي در مواردي با يكديگر درگيري خواهند داشت . فرد تحصيل كرده هم بهتر است با شخص درس خوانده ازدواج كند تا يكديگر را درك كنند . همچنين تجربه نشان داده است كه وقتي اختلاف سن بين دختر و پسر زياد باشد پس از گذشت سالياني چند استحكام خانواده دچار تزلزل مي شود . البته بديهي است كه همانندي كامل به صورت تطابق امكان پذير نيست ، ولي اين عدم امكان نمي تواند از رعايت همانندي نسبي ممانعت به عمل آورد . بنابراين يكي از عواملي كه خوشبختي زن و شوهر را پس از ازدواج تضمين مي كند ، رعايت اصول كفويت در حد همانندي نسبي است .

منبع: http://iransohrab.ir/content/view/243/35/

 

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی