close
تبلیغات در اینترنت
انگیزش در سازمان

ندای مشاور

انگیزش در سازمان
امروز جمعه 31 خرداد 1398
مشاوره عمومی مشاوره خصوصی

آخرين ارسالي هاي انجمن

انگیزش در سازمان

یادگیری آنچه شما را برمی انگیزد می تواند بخش اساسی شناخت خودتان باشد. این فرایند زمانی ممکن است که شما اولویتهای ارزشی خود را دریابید و یک درک روشن از چگونگی تاثیر نگرش هایتان بر رفتار داشته باشید. اطلاعات انگیزشی ارائه شده در این فصل به شما کمک خواهد کرد که به برخی بینش های مهم دربارۀ نیازهای شخصی تان دست یابید...

فهم آنچه دیگر افراد را برمی انگیزد در ایجاد و حفظ روابط اثر بخش با آنها از اهمیت برخوردار است. از آنجا که بهره وری و سودآوری در موفقیت سازمان نقش بحرانی دارند، کارکنان باید برانگیخته باشند تا بهترین تلاش خود را بکار گیرند.

ماهیت پیچیده انگیزش

افراد بواسطه نیازهای مختلفی برانگیخته شده اند . آنها نیاز اساسی به غذا، لباس و پناه گاه دارند ولی همچنین نیاز به پذیرش، قدردانی و عزت نفس نیزدارند. هرفرد این نیازها را به طرق و با درجات مختلفی تجربه میکند. افراد بواسطه نیازهای مختلف در زمان های مختلف در زندگی شان برانگیخته شده اند و این  باعث پیچیده تر شدن موضوع می گردد. افراد بالغ همچون کودکان و نوجوانان به ایجاد تغییر در شیوه های مهم در سراسر زندگی شان ادامه میدهند. الگوهای رشد بزرگسالی در کتابهای مهمی مانند گذر [1]و رهیابان[2]  نوشته گیل شیهی و فصول زندگی مردان نوشته دانیل لوینسون توصیف شده است. هیچ رویکردی به انگیزش برای همه افراد یا برای یک نفر در همه زمان ها کاربرد ندارد .

انگیزش می تواند به عنوان سائقی تعریف گردد که ما را به سمت آنچه انجام می دهیم سوق می دهد. این یک سائق درونی است که ما را تشویق به نیل به هدفی خاص میکند. در شرایط کاری، این تعریف ممکن است  پیشنهاد کند که همه انگیزش ها نتیجۀ پاداش های درونی است که یک نفر در حالی که شغل را انجام می دهد، دریافت میکند. اما انگیزش در کار می تواند بوسیله پاداش هایی تحریک گردد که سوای از خود شغل رخ می دهند. این پاداش ها به «برانگیزنده های بیرونی» اشاره دارند. پس، انگیزش دو بعدی است؛ یعنی می تواند درونی و بیرونی[3] باشد.

انگیزش درونی از خشنودیی ناشی می شود که وقتی کار معنی دار باشد و  به ما حس هدف مندی بدهد، حادث میشود- سازمانهایی که فرد – محور[4] هستند ارزش پاداش هایی که خود اهدایی[5] هستند و بطور درونی تجربه شده اند را تشخیص داده اند. فردریک هرزبرگ روان شناس بیان داشته که انگیزش از محرک درونی ناشی می شود که از بافت کاری ریشه میگیرد نه از محیط کاری. او اظهار میدارد که مشاغل برای فراهم کردن چالش، فرصت پیشرفت و رشد فردی، باید غنی شوند. این پاداش های درونی، بیش از پول، جایزه به خاطر عملکرد برجسته یا دیگر پاداش های بیرونی مشابه، باعث برانگیختگی برخی افراد می گردد.

انگیزش بیرونی، عملی است که توسط فرد دیگری اتخاذ شده و معمولا شامل انتظار یک نوع پاداش میشود. پاداش های بیرونی معمولی در شرایط کاری عبارتند از پول، بازخورد معطوف  به عملکرد، وجوایز[6]. برخی سازمانها از مشوق ها برای تشویق کارکنان جهت ایجاد عادات کاری خوب و تکرار رفتارهایی که برای خودشان و سازمان سود آور است، استفاده میکنند. یک مشوق می تواند بشکل پول، زمان استراحت در کار[7]، یا برخی از انواع دیگر پاداش باشد.

پاداش های بیرونی، بندرت برای برانگیختن افراد بر مبنای یک روند مستمر و مداوم کفایت می کنند. بطور آرمانی، یک سازمان تعداد مناسبی از پاداش های بیرونی را فراهم میکند در حالی که به کارکنان اجازه میدهد که خشنودی درونی و مستمر که ناشی از شغل چالش برانگیز است را تجربه کنند.

چرخه انگیزشی

چرخه انگیزشی به توصیف این می پردازد که افراد چگونه بدنبال ارضای یک نیاز احساس شده میروند. اگر نیاز شما به اندازه کافی قوی باشد؛ مانند تشنگی یا گرسنگی شدید، تا نیازتان برآورده نشود نمی توانید برچیز دیگری تمرکز کنید. مهاتما گاندی بیان داشت: «حتی خدا هم نمی تواند با آدم گرسنه صحبت کند». ٥گام در چرخه انگیزشی وجود دارد. حضور یک نیاز به اندازه کافی قوی (گام یک) تنش بوجود می آورد (گام ٢)، که در عوض باعث میشود که فرد برای ارضای نیاز به عمل بپردازد (گام ٣). هنگامی که هدف به دست آمد(گام ٤) حس خشنودی وکاهش تنش بوجود می آید (گام ٥). برای مثال فرض کنید شما باید در طی دو هفته، گزارشی را ارائه دهید.انگیزش گزارشی که بقیه برای اتخاذ یک تصمیم مهم روی آن حساب می کنند. تنش ایجاد میشود و فعالیتهای شما بر تکمیل گزارش متمرکز می شود- شدیدترین نیازِ احساس شدۀ شما در زمان. ممکن است بعد از ظهرها و حتی تعطیلات آخرهفته هم کار کنید، دعوت به بیرون رفتن با دوستان را رد کنید. پس از چند روز کار سخت، شما به هدفتان میرسید: گزارش تمام شده است. شما حس بزرگی از فراغت از تنش را تجربه می کنید که شما را در شغل نگه میدارد. اکنون شما برای استراحت وارضای دیگرنیازهایتان آزاد هستید.گام 1: نیاز

نیاز به تکمیل گزارش در دو هفتهگام 2: بوجود آمدن تنش

نگرانی از اینکه زمان تمام شود؛

تردید درباره توانایی ها؛

ترس از شکست؛

کنار گذاشتن دیگر نیازها.

گام 3:فعالیتهای متمرکز

پژوهش درباره موضوع؛
یادداشت برداری کردن؛

فراهم کردن یک طرح کلی؛

نوشتن گزارش.گام 4: نیل به هدف

شکل دادنِ گزارش تکمیل شدهگام 5: خشنودی و کاهش تنش

احساس آزادی برای ارضای دیگر نیازهاویژگیهای محرکها

برانگیزنده ها، بطور مشترک اشاره دارند به محرکها،  ما را به فعالیت به شیوه ای خاص بر می انگیزند. محرکها (انگیزه ها[8]) بعنوان " چرایی" رفتار، توصیف شده اند. فهم  ٥ ویژگی محرکها که در زیر آمده میتواند به ما در فهم آنچه ما را برمی انگیزد بعلاوه، آنچه دیگران را می انگیزد، کمک کند.

انگیزه ها فرد گرایانه[9] هستند. افراد نیازهای مختلفی دارند. پس آنچه نیاز یک فرد را ارضا می کند ممکن است

باعث ارضای نیاز دیگری نگردد. این تغییر در محرکهای فردی، اغلب منجر به در هم شکستن روابط انسانی میشود مگر اینکه افراد زمانی را برای فهم انگیزه ها ومحرکهای همکارانش صرف کنند.

انگیزه ها تغییر می کنند. همانطور که در ابتدای این فصل ذکر شده، محرکها و انگیزه ها در سراسر زندگی ما تغییر میکنند. آنچه در ابتدا ما را در کارراهه بر می انگیزد ممکن است بعدا، باعث تحریک ما نشود. بسیاری از کارکنان در شرکتهای جدید مبتنی بر اینترنت، ساعات زیادی را در طول دورۀ بحرانی آغازین کار می کنند. هفته های کاری صدساعته، غیرعادی نیست. بعدا آنها پی بردند که دنیای اینترنت تنها دربارۀ کارسخت نیست؛ زمان فراغت، خلاقیت  را افزایش می دهد و به آنها کمک می کند تا بر چیزها به طرق مختلف نظر بیندازند.

انگیزه ها ممکن است نا آگاه باشند. دربسیاری موارد، ما کاملا از نیازها و سائق هایی که بر رفتار ما اثر میگذارد آگاه نیستیم. گرایش به بردن جایزۀ"کارمند ماه[10]" ممکن است بوسیله احساسات ناآگاه بی کفایتی یا تمایل به افزایش قدردانی تحریک شود.

انگیزه ها اغلب استنباط شده[11] هستند. ما میتوانیم رفتار افراد دیگر را مشاهده کنیم اما تنها میتوانیم درباره آنچه علت آن رفتار است، استنباط کنیم.

انگیزه ها سلسله مراتبی هستند. انگیزه های رفتار در سطوح اهمیت، با همدیگر متفاوتند. هنگامی که  انگیزه های متناقص وجود دارند، معمولا انگیزه مهمتر رفتار را هدایت میکند. کارکنان اغلب، شغلی را ترک می کنند که ارضای نیاز کاری که  چالش انگیز و پاداش دهنده تر است را تامین میکند.

[1] passage

[2] pathfinders

[3] Internal & external

[4] People centered

[5] Self granted

[6] awards

[7] time off from work

[8] motives

[9] individualistic

[10] Employee of the month

[11] inferred
منبع:

https://www.google.com/reader/view/#stream/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fmohsenazizi.blogfa.com%2Frss.aspx

 

 دسته بندي: روانشناسی شغلی و سازمانی,

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی