close
تبلیغات در اینترنت
اعتماد به نفس

ندای مشاور

اعتماد به نفس
امروز جمعه 31 خرداد 1398
... ...

آخرين ارسالي هاي انجمن

اعتماد بنفس و حرمت نفس

اعتماد بنفس و حرمت نفس
(Self Confidence and Self Esteem)
از: مگی میلر

مقدمه:
در سلسله مقالاتی که در پی خواهد آمد، در نظر دارم که ابزار و راه کارهائی را در اختیار شما پدران و مادران جوان قرار دهم که در دوران رشد کودکان خود با آن مواجه خواهید بود . بدون شک این نکات که حاصل تجارب پژوهشگران و اندیشمندان مربوط به این رشته هستند، و با توجه به مراحل رشد کودک در سنین مختلف، و با در نظر گرفتن توأم رشد جسمانی و نیازهای روانی آنها حاصل آمده؛ راهنمائی های ارزشمندی را در برابر ما قرار می دهند، و اگرچه راه حل همه معضلات نیستند، اما حداقل کمکی به افزایش دانائی و توانائی والدین، بخصوص مادران که معمولا بیشترین مسئولیت را در مسیر تکاملی کودکان بر عهده دارند؛ خواهند بود.

ما با شناخت دنیای کودک و مراحل رشد جسمانی و روانی او قادر خواهیم بود که به نیاز های لحظه ای او پاسخ مناسب داده، و او را انسانی سالمتر و تواناتر برای حضور در جامعه آماده نمائیم.
من در این مقاله ابتدا به تفاوت اعتماد بنفس و حرمت نفس و یا حرمت ذات می پردازم. سپس به پدیده اعتماد و مقایسه آن با بی اعتمادی، و بعد بترتیب به "مرحله کنجکاوی و گشت و گذار روانی" و "استقلال در مقابل شرم" خواهم پرداخت.